1. Start
  2. Artykuły
  3. Instrumenty muzyczne
  4. Instrumenty strunowe
  5. SKRZYPCE
ARTYKUŁ: Instrumenty strunowe - SKRZYPCE

SKRZYPCE

szukaj w artykułach:
Jest to najmniejszy instrument smyczkowy, który wywodzi się od skrzypiec barokowych. Niemniej jednak instrumenty przypominające skrzypce, z których instrument ten mógł wyewoluować można spotkać w wielu miejscach na Ziemi, są to np. erhu (Chiny) czy rebec (pochodzenie arabskie). Również w naszym kraju zaobserwowano podobne do skrzypiec gęśle, które prawdopodobnie mogły być przodkiem współczesnych skrzypiec. Niemniej jednak skrzypce jako takie powstają w XVI wieku, jednak różnią się one od swoich XIX następców. Chociaż w XVII wieku instrument ten był rozpowszechniony w całych Włoszech nie miał on jednak znacznego prestiżu i znajdował się w cieniu lutni, gitary, mandoliny, violi da gamby czy vihueli. Jednym z pierwszych kompozytorów, który odkrył zalety tego instrumentu był zapewne Claudio Monteverdi, który wykorzystał ten instrument w swojej operze „Orfeusz”. Od tego czasu skrzypce stajy się ważnym instrumentem i rozpowszejniły się na cały świat zyskując miano instrumentów tradycyjnych w krajach pozaeuropejskich. Rozprzestrzenienie to sprawiło, iż w wielu miejscach świata skrzypce przeniknęły do folkloru tubylców jak np. w Brazylii występują pod własną nazwą rabeca, a w Argentynie stały się niezbędnym elementem tanga. W Polsce zaś używane są w wielu regionach, bo przecież kto mógłby sobie wyobrazić muzykę góralską bez skrzypiec?
Budowa skrzypiec przypomina budowę altówki. Składają się z pudła rezonansowego, gryfu, szyjki w kształcie ślimaka oraz czterech kołków. Ich struny strojone są w kwintach (g, d1, a1, e1). Trzyma się je na lewym ramieniu tak jak altówkę. Są jednym z najważniejszych instrumentów w orkiestrze, to one grają główną melodię.

BAROK

Antonio Vivaldi koncert skrzypcowy G-dur- Tafelmusik


KLASYCYZM

Ludwig van Beethoven sonata A-dur- Nathan Milstein i Georges Pludermacher


ROMANTYZM

Piotr Czajkowski "Serenada Melancholijna"- Itzhak Perlman

WIEK XX

Béla Bartók kwartet smyczkowy nr 1– Parker Quartet


TANGO

Carlos Gardel "Por una cabeza"- Itzak Perlman


FOLKLOR

Muzyka góralska


Irlandzka muzyka ludowa
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl