1. Start
  2. Artykuły
  3. Wydarzenia muzyczne
  4. Wieczór Flamenco: Malecón
ARTYKUŁ: Wydarzenia muzyczne - Wieczór Flamenco: Malecón

Wieczór Flamenco: Malecón

szukaj w artykułach:
źródło: mat. prasowe

23.02.2020 | 20:00
Vertigo Jazz Club & Restaurant, ul. Oławska 13, Wrocław
Bilety: 30 PLN dostępne w Vertigo i na biletin.pl

W ostatni weekend karnawału zapraszamy na kubańsko-andaluzyjską fiestę! Zespół Malecón w składzie: Borja Soto (Hiszpania) – śpiew, Juan Carlos Hechavarría (Kuba) – śpiew, Rainer Maria Nero (Austria) – gitara, Osmar Pegudo (Kuba) – instrumenty perkusyjne tworzą wybuchową mieszankę muzyczną z wpływami latino i flamenco.

Borja Soto to obecnie jedyny hiszpański śpiewak flamenco zamieszkujący w Polsce, pochodzący z Sewilli. Występuje w Polsce od 2013 roku w różnych formacjach podczas takich wydarzeń jak: Niedokończony dom/ pieśni europejskie w ramach cyklu Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, Jazz w Pałacach – Zamek Moszna, Duende Festival w Poznaniu, Polska Platforma Tańca, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, Europejska Stolica Kultury – inauguracja 2016, Święto Muzyki w Bukowcu, Międzynarodowy Festiwal Folkloru w Zielonej Górze, BRAVE Together. Dyrektor artystyczny cyklu koncertowego Wieczory Flamenco.

Juan Carlos Hechavarría (czyli JUANKY) – był wieloletnim wokalistą słynnego na Kubie zespołu Giralodo Piloto i Klimax, z którymi występował na najważniejszych Festiwalach Jazzowych m.in: North Sea Festival, Poris, Montreaux, St. Lucia. Koncertowali w 22 krajach. W tym czasie wydali albumy: 1– Oye Como Va; 2– Nadie se Parece a ti; 3– Solo tu y yo; 4– 10 Anos DVD; 5– Klimax and friend's; 6– Havana Spirit; i inne. W 2008 roku przyjechał do Polski, aby poszerzyć swoje doświadczenia artystyczne o nowe kooperacje i projekty muzyczne. Bierze udział w rozmaitych przedsięwzięciach słynnego w Polsce Jose Torresa, gościnnie współpracuje również z takimi artystami jak Rey Caballo y La Tripulacion Cubana, oraz z zespołem Am Band Marek Malisz z Jaworzna czy hiszpańskim wokalistą flamenco Borją Soto.

Rainer Maria Nero jest austriacko-polskim gitarzystą, kompozytorem i wykładowcą. W latach 2008–2011 studiował na Uniwersytecie Muzyki i Sztuk Scenicznych w Wiedniu pod kierunkiem znakomitego Alexandra Swete. W latach 2014–2016 studiował w Murcji (Hiszpania) pod okiem gitarzysty flamenco, Carlosa Piñany, z którym od tego czasu gra koncerty na całym świecie. W 2015 artysta wydał swoją debiutancką płytę Castles of Spain, utrzymaną w stylu klasycznym. Dwa lata później, wraz z założonym przez siebie zespołem Flamensky, stworzył płytę flamenco Fantasias y Danzas, na której znajdują się wyłącznie autorskie kompozycje. W październiku 2019 wydał kolejny album zatytułowany Conmover.

Osmar Pegudo Álvarez jest kubańskim perkusistą. Pobierał naukę gry na perkusji u znanych muzyków na Kubie, takich jak Changuito czy prof. Enrique Lazaga. W latach 2008–16 grał w kilku orkiestrach, z których najważniejsze to Estrellas Cubanas i Grupo Cuba Libre. W 2017 roku przyjechał do Polski jako muzyk orkiestry José Torres i Havana Dreams. Bierze udział w ważnych projektach muzycznych ze znanymi polskimi i zagranicznymi artystami, jak Project Santana Live autorstwa Leszka Cichońskiego, Moisés Bethencourt czy The Cuban Latin Jazz.

Organizatorzy: Vertigo Jazz Club & Restaurant, Fandango, Wrocławskie Towarzystwo Gitarowe i KA-International Art Management


ENGLISH
Flamenco evening: Malecón
23 Feb 2020 | 20:00
Vertigo Jazz Club & Restaurant, 13 Oławska Str., Wrocław
Tickets: 30 PLN available at Vertigo and biletin.pl

On the last weekend of the carnival we invite you to the Cuban-Andalusian fiesta! The Malecón ensemble consists of: Borja Soto (Spain) – vocals, Juan Carlos Hechavarría (Cuba) – vocals, Rainer Maria Nero (Austria) – guitr , Osmar Pegudo (Cuba) – percussion instruments create an explosive mix of music with latino and flamenco influences.

Borja Soto is currently the only Spanish flamenco singer living in Poland, from Seville. He has been performing in Poland since 2013 in various formations during such events as: Unfinished European House / Songs as part of the European Capital of Culture Wrocław 2016 cycle, Jazz at the Palace – Moszna Castle, Duende Festival in Poznań, Polish Dance Platform, Folk Inspirations Łódź, Ethno Jazz Festival Wrocław, European Capital of Culture – Inauguration 2016, Music Festival in Bukowiec, International Folklore Festival in Zielona Góra, BRAVE Together. Artistic director of the Flamenco Evenings concert series.

Juan Carlos Hechavarría (JUANKY) – was a long-time vocalist of the famous Giralodo Piloto and Klimax band in Cuba, with whom he performed at the most important Jazz Festivals, including: North Sea Festival, Poris, Montreaux, St. Lucia. They performed in 22 countries. During this time, they released albums: 1– Oye Como Va; 2– Nadie se Parece a ti; 3– Solo tu y yo; 4– 10 Anos DVD; 5– Klimax and friend's; 6– Havana Spirit; and other. In 2008 he came to Poland to expand his artistic experience with new collaborations and musical projects. He participates in various ventures of the famous in Poland Jose Torres, also hospitably cooperates with artists such as Rey Caballo y La Tripulacion Cubana, and with the band Am Band Marek Malisz from Jaworzno or Spanish flamenco vocalist Borja Soto.

Rainer Maria Nero is an Austrian-Polish guitarist, composer and lecturer. In the years 2008–2011 he studied at the University of Music and Performing Arts in Vienna under the direction of the excellent Alexander Swete. In the years 2014–2016 he studied in Murcia (Spain) under the guidance of flamenco guitarist Carlos Piñana, with whom he has played concerts all over the world since. In 2015, the artist released his debut album Castles of Spain, maintained in a classic style. Two years later, together with the band Flamensky he founded, he created the flamenco album Fantasias y Danzas, which contains only his own compositions. In October 2019 he has released another album entitled Conmover.

Osmar Pegudo Álvarez is a Cuban drummer. He learned to play the drums with famous musicians in Cuba, such as Changuito and prof. Enrique Lazaga. In the years 2008–16 he played in several orchestras, of which the most important were Estrellas Cubanas and Grupo Cuba Libre. In 2017 he came to Poland as a musician of the orchestra José Torres and Havana Dreams. He participates in important music projects with well-known Polish and foreign artists, such as Project Santana Live by Leszek Cichoński, Moisés Bethencourt and The Cuban Latin Jazz.

Organizers: Vertigo Jazz Club & Restaurant, Fandango, Wrocław Guitar Society and KA-International Art Managementkategoria: Wydarzenia muzyczne
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl