1. Start
  2. Artykuły
  3. Wydarzenia muzyczne
  4. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa | „Karol Lipiński - życie, działalność, epoka”
ARTYKUŁ: Wydarzenia muzyczne - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa | „Karol Lipiński - życie, działalność, epoka”

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa | „Karol Lipiński - życie, działalność, epoka”

szukaj w artykułach:

16 maja 2018 roku (środa), o godz. 9.00, w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu rozpocznie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Karol Lipiński - życie, działalność, epoka”. W ramach konferencji zaplanowano prelekcje oraz koncert. Wstęp jest wolny dla publiczności.

Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa DolnośląskiegoVII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Karol Lipiński – życie, działalność, epoka”

Wrocław, 16 maja 2018


7th International Conference
‘Karol Lipiński – Life, Activity, Epoch’

Wrocław, 16 May 2018Sala Teatralna
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
The Theater Hall
of The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław


Honorowy patronat / Honorary patronage
JM Rektor prof. Grzegorz Kurzyński

Kierownik naukowy i artystyczny / Research and Artistic Supervisor
dr hab. Joanna Subel
9.00-9.15
Otwarcie konferencji / Opening Address


Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Piotr Zaleski


Lwowskie środowisko muzyczne / Lviv’s Musical Circles

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

9.15-9.45 Luba Kijanowska-Kamińska, Emilia Bernacka-Głowala – Środowisko muzyczne Karola Lipińskiego we Lwowie / Karol Lipiński
and His Musical Circle in Lviv

9.45-10.15 Mieczysława Demska-Trębacz – Dedykacje Karola Lipińskiego. Gesty wdzięczności wobec polskich patronów i opiekunów / Karol Lipiński’s Gestures of Gratitude. The Recipients of Music Dedications

10.15.-10.45 Teresa Mazepa – Testament Karola Lipińskiego a sprawa Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie / Karol Lipiński’s Testament and the Conservatory of the Galician Music Society in Lviv10.45-11.15 Przerwa kawowa / Coffee break


Karol Lipiński obywatel Europy / Karol Lipiński – a Citizen
of Europe

Prowadzenie / Chair: Luba Kijanowska-Kamińska

11.15-11.45 Hartmut Krones – Życie i twórczość Karola Lipińskiego na tle epoki / Karol Lipiński’s Life and Works, and His Epoch

11.45-12.15 Helmut Loos – Karol Lipiński i Felix Mendelssohn a obraz kompozytora / Karol Lipiński, Felix Mendelssohn and the Composer’s Image

12.15-12.45 Vasiliki Papadopoulou – “Wyczyniający cuda”: Karol Lipiński w Wielkiej Brytanii / A ‘Wonder- Working’: Karol Lipinski in Great Britain

12.45-13.00 Przerwa kawowa / Coffee Break
Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i bel canto
w twórczości Karola Lipińskiego (część pierwsza) / Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music (Part one)

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

13.00-13.30 Sławomir Tomasik – Bel canto w muzyce Karola Lipińskiego / Bel Canto in Karol Lipiński’s Music

13.30-14.00 Joanna Miklaszewska – Polonez w twórczości fortepianowej Karola Lipińskiego na tle rozwoju gatunku / Piano Polonaises by Karol Lipiński and the Tradition of the Genre14.00-15.30 Obiad / Dinner


Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i bel canto
w twórczości Lipińskiego (część druga) / Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music (Part two)

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

15.30-16.00 Irena Poniatowska – Opera romantyczna inspiracją muzyków / Romantic Opera As a Source of Inspiration for Musicians

16.00-16.30 Marcin Wąsowski – Fantazje operowe Karola Lipińskiego / The Opera Fantasies by Karol Lipiński: Form and Texture

16.30-17.00 Ewa Chamczyk – „I Puritani” Vincenza Belliniego według Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego / Vincenzo Bellini’s ‘I Puritani’ According to Karol Lipiński and Apolinary Kątski17.00-17.30 Przerwa kawowa / Coffee Break


Karol Lipiński – Miscellanea / Karol Lipiński – Miscellanea

Prowadzenie / Chair: Mieczysława Demska-Trębacz

17.30-18.00 Joanna Subel – Dedykacje dla Karola Lipińskiego / Dedications to Karol Lipiński

18.00-18.30 Anna Korżewa – Portrety Karola Lipińskiego ze zbiorów lwowskich / Portraits of Karol Lipiński in Lviv’s Collections


18.30-19.00 Jeremiusz Glensk – Nieznany list Henryka Wieniawskiego – czyli drugie spotkanie z Karolem Lipińskim w Dreźnie 1853 roku / Henryk Wieniawski’s Unknown Letter – the Second Meeting with Karol Lipiński
in Dresden in 1835


19.00 Zamknięcie konferencji / Closing of the conference

Joanna Subel19.15-20.00 Koncert / Concert

Karol Lipiński, Pieśni i arie / Songs and Arias by Karol Lipiński:
Sen miałem, W ciemnym lasku, Pod lasem w leszczynie (Pieśni gminne ludu polskiego)
Śpiew do Niemna
Śpiew Halbana
Aria Miłony z opery „Syrena z Dniestru”
Piśń Kozaćka

wyk. Magdalena Makowska-Pabich – sopran
Kamil Bednorz – fortepian

Karol Lipiński, Variations sur un thême de l’Opéra la Cenerentola
de Rossini

wyk. Małgorzata Kogut-Ślanda – skrzypce
Elżbieta Zawadzka – fortepian
Uczestnicy konferencji / Participants:

mgr Elżbieta Bernacka-Głowala
Doktorantka Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie
(PhD student of the Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

mgr Ewa Chamczyk
Doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego
(PhD student of Musicology at the University of Warsaw)

prof. dr hab. Mieczysława Demska-Trębacz
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
(The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw)

Jermiusz Glensk
Poznań

prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska
Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki we Lwowie
(The Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

mgr Anna Korżewa
Doktorantka w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki
(PhD student of the National Academy of Arts in Lviv)

prof. dr hab. Hartmut Krones
Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien
(The University of Music and Performing Arts, Vienna)

prof. dr hab. Helmut Loos
Leizpiger Universität
(The Institute of Musicology, University of Leipzig)

dr Teresa Mazepa
Uniwersytet Rzeszowski; Narodowa Akademia im. Mykoły Łysenki we Lwowie
(University of Rzeszów; The Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

dr hab. Joanna Miklaszewska
Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego
(The Institute of Mysicology, University of Wrocław)

dr Vasiliki Papadopoulou
Österreichische Akademie der Wissenschften, Wien; Akademie der Wissenschaften und Literatur, Mainz
(The Austrian Academy of Sciences in Vienna; The Academy of Sciences and Literature in Mainz)

prof. dr hab. Irena Poniatowska
Uniwersytet Warszawski
(The Institute of Musicology, University of Warsaw)
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa
(The Fryderyk Chopin National Institute, Warsaw)

dr hab. Joanna Subel
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
(The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław)

prof. Sławomir Tomasik
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa
(The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw)

mgr Marcin Wąsowski
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa
(The Fryderyk Chopin National Institute, Warsaw)kategoria: Wydarzenia muzyczne
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl