1. Start
  2. Artykuły
  3. Polecamy
  4. Barokowe Eksploracje 2019
ARTYKUŁ: Polecamy - Barokowe Eksploracje 2019

Barokowe Eksploracje 2019

szukaj w artykułach:

Opera barokowa oraz oratorium w doborowej, międzynarodowej obsadzie podczas tegorocznej edycji Barokowych Eksploracji w Szczawnicy.

Tegoroczna odsłona Barokowych Eksploracji to dwa wyjątkowe wydarzenia z udziałem blisko 70 artystów z ośmiu krajów Europy. Już 20 sierpnia, w Dworku Gościnnym w Szczawnicy, polska premiera zrekonstruowanej niedawno opery barokowej „Praga nascente da Libussa e Primislao” – „O założeniu Pragi przez Libuszę i Przemysła”, z muzyką Antonia Vivaldiego, do libretta Antonia Denziego z 1734 roku. Opera została napisana dla hrabiego Franciszka Antoniego von Sporck – miłośnika i znawcy opery, mecenasa kultury i sztuki, założyciela pierwszego teatru operowego w Pradze Czeskiej oraz uzdrowiska w Kuks. Dzieło, w reżyserii Andrei Miltnerovej, zaprezentuje polskiej publiczności zespół pod dyrekcją Marka Stryncla: soliści, zespół wokalny, tancerze barokowi oraz orkiestra Musica Florea Praha.

Kolejnym wydarzeniem będzie premierowy koncert, zawierający obszerne fragmenty genialnego Oratorium „Saul” HWV 53 Georga Friedricha Haendla. Koncert odbędzie się 8 września w Kościele p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy, a rolę tytułową wykona holenderski śpiewak - Peter Kooij, należący do grona najlepszych interpretatorów wokalnej muzyki baroku na świecie. Wśród solistów wystąpią ponadto wybitni śpiewacy z Austrii, Polski, Węgier i Czech oraz zespół Baroque Collegium 1685 (chór & orkiestra). Całość poprowadzi Agnieszka Żarska. Oratorium zostanie zaprezentowane także w Warszawie, 10 września b.r., w ramach Festiwalu Oper Barokowych Dramma per Musica.

Organizatorem Barokowych Eksploracji jest stowarzyszenie Szczawnicki Chór Kameralny, współorganizatorami: Musica Florea Praha, Grupa Uzdrowisko & Thermaleo oraz Fundacja Andrzeja Mańkowskiego. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez instytut Muzyki i Tańca. Barokowe Eksploracje 2019 zostały ponadto wsparte grantem Ministerstwa Kultury Republiki Czeskiej; projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego; współfinansowany przez Miasto i Gminę Szczawnica, organizowany we współpracy z Parafią p.w. św. Wojciecha w Szczawnicy oraz Czeskim Centrum w Warszawie. Tegoroczna edycja została odznaczona certyfikatem jakości przyznawanym przez międzynarodowe grono ekspertów i organizatorów festiwali: EFFE LABEL.
Dyrektorem artystycznym i organizacyjnym Barokowych Eksploracji jest Agnieszka Żarska.
 

opera barokowa – polska premiera
„Praga nascente da Libussa e Primislao”
„O założeniu Pragi przez Libuszę i Przemysła”
Muzyka: Antonio Vivaldi, libretto: Antonio Denzi (1734)

Dworek Gościnny, sala główna
20 sierpnia, godz. 19.00.
wykonawcy:
Libussa – Sylva Čmugrová, Primislao – Michaela Šrůmova
Vlasta – Marta Infante, Stirado – Hasan El Dunia, Clodomiro – Manuel Gómez Ruiz
Gustavo, Dievira – Lucia Knoteková, Sarca – Eva Bennet, Lesbino – Filip Dámec
tancerze: Romana Konrádová, Lenka Breeding
orkiestra barokowa MUSICA FLOREA PRAHA
reżyseria: Andrea Miltnerová
dyrygent, kierownictwo muzyczne: Marek Stryncl

 

koncert oratoryjny – premiera
Georg Friedrich Haendel – Oratorium „SAUL“ HWV 53
wybór

Kościół pw. św.Wojciecha
8 września, godz. 20.15.

wykonawcy:
Saul – Peter Kooij, Dawid – Margot Oitzinger, Jonatan – Zoltan Megyesi
Wiedźma, Abiathar, Amalekit – Tomas Lajtkep
Samuel, Doeg – Marian Krejcik
BAROQUE COLLEGIUM 1685 (chór&orkiestra)
dyrygent, kierownictwo artystyczne: Agnieszka Żarskakategoria: Polecamy
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl