Nuty: Nuty

Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dziecka - Elżbieta Frołowicz

40 PLN  zobacz w księgarni Alenuty.pl »

Kontakt ze sklepem:
tel.: 501 439 414
email:  [email protected]


Publikacja Elżbiety Frołowicz - absolwentki Wydziału Kompozycji i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku oraz doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki - porusza temat edukacji muzycznej na etapie wczesnoszkolnym, ważności muzyki w rozwoju każdego człowieka, szczególnie na początkowym etapie tego rozwoju. Zobacz przykładowe strony w galerii produktu. Pomogą one określić poziom trudności. Znajdziesz tam również inne dodatkowe informacje.Spis treści: CZĘŚĆ PIERWSZA - TEORETYCZNE UMOCOWANIE PROBLEMATYKI BADAWCZEJ 1. Z problematyki teorii muzycznej edukacji wczesnoszkolnej1.1 Kultura i kultura muzyczna1.2.Kultura i edukacja - relacje konieczne, możliwe i życzeniowe ( w perspektywie wybranych ujęć pedagogicznych)     1.2.1. Edukacja w ujęciu klasyków pedagogiki kultury     1.2.2. Współczesne ujęcia pedagogiki kultury a szkolna edukacja muzyczna1.3. Enkulturacja muzyczna dziecka w wieku wczesnoszkolnym1.4. Wczesnoszkolna edukacja muzyczna jako obszar badań - perspektywa filozoficzna     1.4.1. Edukacja muzyczna jako edukacja estetyczna     1.4.2. Koncepcje praksjalnej filozofii edukacji muzycznej1.5.W poszukiwaniu koncepcji wczesnoszkolnej edukacji muzycznej 2. Psychologiczne podstawy uczenia się muzyki przez uczniów klas młodszych - wybrane aspekty2.1. Rozwój psychofizyczny i rozwój muzyczny - ustalenia terminologiczne2.2. Czynniki warunkujące rozwój muzyczny dziecka       2.2.1. Aktywność jako czynnik rozwoju       2.2.2. Determinanty rozwoju muzycznego dziecka w młodszym wieku szkolnym - aspekt społeczny2.3 Zmiany rozwojowe a wczesnoszkolna edukacja muzyczna       2.3.1. Rozwój umysłowy a wczesnoszkolna edukacja muzyczna       2.3.2. Rozwój fizyczny i motoryczny a wczesnoszkolna edukacja muzyczna       2.3.3. Rozwój sfery emocjonalnej i estetycznej a wczesnoszkolna edukacja muzyczna       2.3.4. Rozwój społeczno-moralny a wczesnoszkolna edukacja muzyczna2.4. Modele zmiany rozwojowej a koncepcje rozwoju muzycznego dziecka2.5. Rozwój muzyczny dziecka  w młodszym wieku szkolnym 3. Teoria kształcenia muzycznego uczniów w młodszym wieku szkolnym w kontekście ich aktywności3.1 Problemat aktywizacji procesu kształcenia w myśli pedagogicznej - ujęcie historyczne3.2. Edukacyjne konteksty aktywności muzycznej uczniów klas I-III       3.2.1. Aktywność i jej rodzaje       3.2.2. Formy aktywności dziecka w wieku wczesnoszkolnym       3.2.3. Obszary aktywności muzycznej dziecka       3.2.4. Organizowanie aktywności ucznia na zajęciach muzycznych w klasach I-III - strategie aktywizujące w kształceniu muzycznym3.3. Obecność nowych mediów w muzycznej edukacji wczesnoszkolnej3.4. Elementy diagnostyki edukacji muzycznej wspierające rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym CZĘŚĆ DRUGA - EMPIRYCZNA WERYFIKACJA AUTORSKIEJ KONCEPCJI WCZESNOSZKOLNEJ EDUKACJI MUZYCZNEJ 4. W kręgu rozwiązań metodologicznych4.1. Założenia badawcze4.2. Cel, przedmiot, problematyka i pytania badawcze4.3. Sposoby gromadzenia materiału do badań4.4 Organizacja procesu badawczego4.5 Teren i warunki badań, próba badawcza 5. Aktywność muzyczna a zmiana rozwojowa dziecka w wieku wczesnoszkolnym w badaniach własnych5.1. Stymulacja aktywności muzycznej a zmiana rozwojowa w zakresie kompetencji słuchowych i muzycznych umiejętności percepcyjnych       5.1.1. Kompetencje słuchowe (słuch wysokościowy)       5.1.2. Muzyczne umiejętności percepcyjne       5.1.3. Możliwości rozwojowe w badanym obszarze kompetencji muzycznych5.2. Stymulacja aktywności muzycznej a zmiana rozwojowa w zakresie kompetencji wokalnych, wybranych umiejętności wykonawczych i rozumienia pojęć muzycznych       5.2.1. Kompetencje wokalne       5.2.2. Rozumienie pojęć muzycznych i wybrane muzyczne umiejętności wykonawcze5.3. Umiejętność samooceny poziomu kompetencji muzycznych5.4. Elementy enkulturacji muzycznej w środowisku rodzinnym a próby określenia własnego stosunku do muzyki5.5. Kształcenie wczesnoszkolne z wyeksponowanym elementem aktywności muzycznej jako facylitator zmian w sferze społeczno-moralnej      5.5.1. Budowanie relacji opartych na empatii i rozumieniu Innego      5.5.2. Intensyfikacja rozwoju społeczno-moralnego  w świetle wywiadów i obserwacji5.6. Rozwój wyobraźni i wrażliwości muzycznej w działaniach twórczych      5.6.1. Wyobraźnia i wrażliwość muzyczna uzewnętrzniona poprzez werbalizację      5.6.2. Improwizacje twórcze na materiale muzycznym5.7 Aktywność muzyczna a myślenie twórcze i wrażliwość estetyczna w działaniach plastycznych 6. Studium wyników. Podsumowanie.   Tytuł: Aktywność muzyczna a zmiany rozwojowe dzieckaAutor: Elżbieta FrołowiczStopień trudności:Instrument: Notacja muzyczna: Wydawnictwo: Akademia Muzyczna w GdańskuFormat: 432 str., 164x235 mm, miękka oprawaJęzyk wydania: polskiISBN: 9788393341542 zobacz w księgarni Alenuty.pl »

Instrumenty i sprzęt muzyczny

Musoneo Produkcja muzyczna z Ableton Push - kurs video PL, wersja elektroniczna
PWM Markiewiczwna Wadysawa - Do-re-mi-fa-sol. Pocztki nauki gry na fortepianie
RME HDSP 9632 karta muzyczna
Gewa 830460 pia muzyczna z pokrowcem
Julian Bream

Julian Bream

Ten światowej sławy gitarzysta oraz lutnista brytyjski przyczynił się w znacznym stopniu do spopularyzowania gitary oraz wzbudził zainteresowanie lutnią renesansową. Urodził się w 1933 roku w Londynie i od dziecka związany był z muzyką.

Elżbieta Gromada - altówka

Elżbieta Gromada - altówka

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w klasie altówki prof. Zygmunta Jochemczyka, a także w klasie kameralistyki st. wykł. Marka Mosia. Swoje umiejetnosci doskonaliła również na kursach muzycznych pod kierunkiem profesorów: Grigoria Zhislina, Doris Lederer, Claude’

Sir James Galway

Sir James Galway

„Człowiek ze złotym fletem” przyszedł na świat w Belfaście w roku 1939. Karierę muzyczną rozpoczął będąc dzieckiem od gry na flażolecie, a mając zaledwie 10 lat wygrał konkurs muzyczny w swoim rodzinnym mieście.

Powiązane Video

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Księgarnia Alenuty.pl
Sprzedaż nut i książek.
  • księgarnia muzyczna

Sklep Muzyczny.pl
Instrumenty muzyczne.
  • sklep muzyczny
kultura w sieci

Copyright © 2011-2024 CameralMusic.pl