Urszula Jasiecka-Bury - Klawesyn, Organy, Barok - wywiad


Zapraszamy Was do wys?uchania kolejnego wywiadu – tym razem Ula Jasiecka-Bury, klawesynistka, organistka, kameralistka i pedagog, opowiedzia?a nam o muzyce XVII i XVIII wieku, o instrumentach z epoki oraz o nauczaniu klawesynu w szkole muzycznej. Muzyka dawna w Polsce wróci?a do ?ask w drugiej po?owie XX wieku, a od oko?o lat osiemdziesi?tych postrzegana jest przez nurt tzw. wykonawstwa historycznego. Od tego czasu interesuj? si? ni? coraz bardziej zarówno uczelnie wy?sze, jak i szko?y. Od kilku lat dzieci w pierwszym stopniu mog? uczy? si? gry na klawesynie i, co napawa optymizmem, jest sporo zainteresowanych. Nale?y jednak podkre?li?, ?e na klawesynie nie wykonuje si? tylko i wy??cznie muzyki dawnej. Istnieje bowiem szereg wspó?czesnych dzie? pisanych w?a?nie z my?l? o tym instrumencie. Swój renesans prze?y? w pierwszej po?owie XX w., kiedy zacz?to budowa? nowe instrumenty oraz komponowa? na nie muzyk? wspó?czesn?. Zapraszamy tak?e do uczestnictwa w Tarnogórskich Wieczorach Muzyki Organowej i Kameralnej organizowanych przez nasz? rozmówczyni?. Wi?cej informacji na: ttps://wieczory.tarnowskiegory.pl/


Więcej nagrań video Więcej w tej kategorii

Powiązane Video

Purcell - Sonata F-dur na flet i basso continuo
Jacques-Martin Hotteterre - Suita III
Domenico Scarlatti: Sonata A-dur
Wywiad z pianistk? Justyn? Philipp
Wszystkie video
BAROK

BAROK

Barok to epoka, która kojarzy się głównie z przepychem oraz ornamentacją. Za jej początek w muzyce przyjmuje się koniec XVI wieku natomiast koniec tego okresu wyznacza śmierć Jana Sebastiana Bacha (1750) i co ciekawe epoka ta w muzyce zupełnie różni się od innych dziedzin sztuki...

Muzycy o płycie BARTÓK-KODÁLY - specjalnie dla CameralMusic.pl

Muzycy o płycie BARTÓK-KODÁLY - specjalnie dla CameralMusic.pl

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego z odpowiedziami artystów na pytania przesłane przez nasz portal. Wywiad dotyczy pierwszego polskiego nagrania kompletu 44 duetów na dwoje skrzypiec Béli Bartóka i Serenady na dwoje skrzypiec i altówkę Zoltána Kodálya.

Marek Pijarowski

Marek Pijarowski

Urodzony w 1951 roku we Wrocławiu. Podczas nauki w Liceum Muzycznym opanował grę na kilku instrumentach, m.in.fortepian (jako główny), skrzypce, obój i organy.

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce Artykuły sponsorowane
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Księgarnia Alenuty.pl
Sprzedaż nut i książek.
  • księgarnia muzyczna

Sklep Muzyczny.pl
Instrumenty muzyczne.
  • sklep muzyczny
forum muzyczne
kultura w sieci

Copyright © 2011-2023 CameralMusic.pl