„poG?OSka” – odcinek 1


poG?OSka – tam, gdzie mo?liwo?ci spotykaj? si? z wyobra?ni? i wiedz? o nowych zadaniach wokalnych.

Jest to cykl spotka? zwi?zanych ze wspó?czesn? sztuk? wokaln?, po?wi?cony jej najciekawszym zagadnieniom. Wybrane, omówione, a nast?pnie zaprezentowane w nagraniach lub na ?ywo nowe zadania wokalne, wcze?niej nieopisywane lub ma?o znane w polskiej literaturze, maj? by? ?ród?em wiedzy i inspiracji dla ?piewaków, kompozytorów, muzykologów, ale przede wszystkim dla melomanów. 

Celem projektu jest popularyzacja klasycznej muzyki wspó?czesnej, edukacja wokalna, pog??bienie ?wiadomo?ci twórczej, dialog z odbiorc? oraz dostarczenie narz?dzi do konstruowania w?asnych ?wicze? wokalnych. 

Odcinki uatrakcyjnione wypowiedziami specjalistów, takich jak Ewa Biegas, Szymon Bywalec, Aleksander Nowak oraz Miko?aj Stroi?ski, mog? równie? stanowi? ?wietn? form? krótkich wyk?adów w domach kultury, szko?ach, dla m?odzie?y i studentów. 

Pierwszy odcinek klasyfikuje nowe zadania wokalne, omawia cz??? ?rodków wokalnych odnosz?cych si? do pojedynczej wysoko?ci d?wi?ku. 

Go?ciem specjalnym jest Szymon Bywalec. 

Serdecznie zapraszamy do ?ledzenia kolejnych odcinków. 

Koncepcja i prowadzenie – Joanna Freszel 
D?wi?k i monta? – Dub Creation 
Foto: Jacek Poremba 
Partner projektu: Presto 

Patronat medialny: Polmic, Polskie Towarzystwo Muzyki Wspó?czesnej, Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, Art Deco Group, Stowarzyszenie Autorów ZAIKS, Cameral Music, Kulturownia.pl 

Zrealizowano w ramach programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Kultura w sieci”.

Projekt ma charakter edukacyjny i niekomercyjny. Wszystkie prawa zastrze?one.

Więcej nagrań video Więcej w tej kategorii

Powiązane Video

Popey Music ® - Cinematic Trailer #1
Popey Music ® - The Hobbit Trailer
New Year's Day - Mi?osz Rutkowski i Shoko Sakai
NOWY KLIP MECCORE STRING QUARTET!
Wszystkie video
Opowieść o początkach jazzu w Polsce – Wojciech Karolak w cyklu „Muzyka wolności”

Opowieść o początkach jazzu w Polsce – Wojciech Karolak w cyklu „Muzyka wolności”

Przedstawiamy kolejny odcinek cyklu „Muzyka wolności. W 100. rocznicę urodzin Leopolda Tyrmanda”. Przez osiem tygodni prezentujemy rozmowy z muzykami, którzy debiutowali w latach 50. ubiegłego stulecia. Bohaterem szóstego odcinka jest Wojciech Karolak – znakomity pianista, wirtuoz organów Hammonda,

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce Artykuły sponsorowane
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Księgarnia Alenuty.pl
Sprzedaż nut i książek.
  • księgarnia muzyczna

Sklep Muzyczny.pl
Instrumenty muzyczne.
  • sklep muzyczny
forum muzyczne
kultura w sieci

Copyright © 2011-2023 CameralMusic.pl