Kontakt

Filip Łakomik

Kontakt w sprawach technicznych, reklamy w portalu, programów partnerskich i szeroko pojętej współpracy.
tel. 501-178-471
e-mail: [email protected]  


Maria Łakomik

Propozycje artykułów i uwagi dotyczące ich treści. Można nadsyłać dowolne materiały (text/grafika/video) które Państwa zdaniem powinny znaleźć się w CameralMusic.pl
e-mail: [email protected]Redakcja nie zwraca nadesłanych materiałów i zastrzega sobie prawo adiustacji, zmian stylistycznych, skrótów oraz nadawania tytułów. Wszystkie nadesłane materiały traktujemy jako nadesłane do bezpłatnej publikacji.
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl