1. Start
  2. Artykuły
  3. Wywiady
  4. Wywiad z dr hab. Markiem Szlezerem | Małopolska Akademia Talentów
ARTYKUŁ: Wywiady - Wywiad z dr hab. Markiem Szlezerem | Małopolska Akademia Talentów

Wywiad z dr hab. Markiem Szlezerem | Małopolska Akademia Talentów

szukaj w artykułach:

Tegoroczna edycja Małopolskiej Akademii Talentów odbywać się będzie w dniach 25 czerwca do 10 lipca w 10 miejscowościach województwa małopolskiego.

Aby dowiedzieć się więcej o idei Festiwalu zachęcamy Was do lektury wywiadu, którego udzielił nam Dyrektor Artystyczny Kursów Muzycznych dr hab. Marek Szlezer.  

1. Kto jest inicjatorem Małopolskiej Akademii Talentów? Skąd wziął się pomysł, aby ją zorganizować?

(dr hab. Marek Szlezer - Dyrektor Artystyczny Kursów Muzycznych) Inicjatorem Małopolskiej Akademii Talentów są trzy osoby: dr Gajusz Kęska, dr hab. Jan Kalinowski i ja. Wszyscy jesteśmy pracownikami naukowymi Wydziału Instrumentalnego Akademii Muzycznej w Krakowie. Nasz wspólny pomysł zrodził się z własnych doświadczeń z lat nauki i studiów muzycznych. Już ponad dziesięć lat temu myśleliśmy o tym, że dobrze byłoby w regionie Polski, bogatym w atrakcje turystyczne i z tradycjami kulturalnymi zorganizować inicjatywę muzyczną skierowaną do młodych ludzi, która polegałaby na koncertach, kursach i wydarzeniach muzycznych odbywających się z dala od większych miast i miejscowości. Tego typu inicjatywy są z powodzeniem realizowane w innych krajach europejskich, aby wspomnieć tutaj liczne wydarzenia realizowane na Lazurowym Wybrzeżu, czy w regionach Austrii i Niemiec. Ich zaletą jest nie tylko wzajemna integracja pomiędzy koncertującymi muzykami i uzdolnioną młodzieżą oraz przekazywanie wiedzy i doświadczeń. Jest nią również animacja całego regionu, która pokazuje mieszkającym w nim ludziom, że muzyka klasyczna nie musi i nie jest zjawiskiem odrealnionym, elitarnym, niedostępnym. Jest skierowana przez ludzi dla ludzi.

2. Czy w Polsce osoby pochodzące z mniejszych miejscowości wciąż mają utrudniony dostęp do edukacji muzycznej? Jak można temu zaradzić?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się być twierdząca, jeżeli chodzi o pewien stopień, czy też poziom edukacji. Coraz więcej rozkwita szkół prywatnych pierwszego i drugiego stopnia, które spełniają niebagatelną rolę w zaszczepianiu muzycznych zainteresowań i rozwijaniu zainteresowania muzyką wśród młodzieży. Problem pojawia się jednak, gdy trzeba pomyśleć o kontynuacji kształcenia, szerszym spojrzeniu. Wówczas wiąże się to zawsze z poszukiwaniami przez człowieka drogi dotarcia do kogoś, kto pomoże mu wejść w ten „szerszy świat”. My ze swojej strony chcemy być takim łącznikiem. Ukazać, że ci młodzi ludzie nie muszą jeździć za pedagogami uczelni wyższych, za koncertującymi artystami. Że oni mogą przyjechać do nich. I czynić to z radością i entuzjazmem.

3. Kim są nauczyciele zaproszeni na tegoroczną edycję Małopolskiej Akademii Talentów?

Od ostatniej edycji poszerzyliśmy grono zaproszonych gości. Wszyscy nauczyciele są koncertującymi muzykami posiadającymi wieloletnie doświadczenie estradowe, co jest dla nas najistotniejszym warunkiem. Nic bowiem nie wpływa tak motywująco na młodych ludzi, jak świadomość, że osoba która pewne uwagi kieruje sama jest w stanie realizować je w praktyce. Większość z zaproszonych przez nas artystów jest również pedagogami uczelni wyższych. Mamy wśród zaproszonych gości także Michaila Travlosa, kompozytora o niezwykle bogatym bagażu doświadczeń.

4. Jakie instrumenty cieszą się największym zainteresowaniem podczas kursów? Jaki jest przedział wiekowy uczestników?

Tradycyjnie największym zaufaniem cieszą się skrzypce i fortepian, ale jest to zgodne z „przeciętną”, jaką możemy zaobserwować w całym świecie muzycznym – te instrumenty są po prostu najbardziej popularne i powszechne. Przedział wiekowy uczestników jest bardzo różny – waha się od lat 8-9 do dwudziestu, czasem nawet więcej. Co może wydać się ciekawe, na naszych kursach istnieje możliwość wspólnego występu z pedagogami na koncertach, co nie jest wcale powszechnie spotykaną praktyką.

5. Co daje udział w kursach muzycznych?

Przede wszystkim powinien dawać komuś inspirację i motywację. To naczelna rola kursów wakacyjnych, bardzo często niedoceniana. Może być też wskazówką do weryfikacji własnej drogi rozwoju, poprzez kontakt z osobą pedagoga, który nie posiada wieloletniego kontekstu regularnych kontaktów i nie zna ewolucji artystycznej danej osoby. Z jednej strony może być przez to niekiedy bardziej obiektywny. Może też oczywiście nie dostrzegać pewnych zjawisk. Staramy się jednak dobierać do grona nauczycieli osoby, które są bardzo empatyczne, ciepłe i życzliwie nastawione do każdej osoby, niezależnie od stopnia jej talentu i zaawansowania. Każdy młody człowiek jest bowiem nadzieją, szansą dla sztuki. Bardzo często jest jedynie zagubiony w otaczającej rzeczywistości, niepewny swej drogi. Chcemy, aby nasze kursy mogły być dla takiej osoby pomocą, drogowskazem do dalszej pracy.

6. Festiwalowe koncerty odbywać się będą w małych miejscowościach w województwie małopolskim. Jakie znaczenie dla regionu ma organizacja tego typu wydarzeń kulturalnych?

Przede wszystkim chcemy, aby ta inicjatywa promowała Małopolskę jako region przyjazny kulturze wysokiej. W powszechnej świadomości Kraków jako miasto kultury posiada na mapie Polski i Świata swoje miejsce, ale sam region znajduje się nieco w jego cieniu. Chcemy dokonać też pewnej animacji, integracji województwa pod sztandarem kultury muzycznej. Mamy nadzieję, że nam się to uda. Z takiego połączenia płyną bowiem nie tylko korzyści natury czysto „duchowej” dla mieszkańców, lecz także – a może przede wszystkim – wymierne korzyści wizerunkowe dla danych miejscowości, przekładające się bezpośrednio na zainteresowanie danym regionem turystów i osób związanych z inwestycjami. Realizacja tego dużego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa, gdyby nie przychylność i wsparcie ze strony Marszałka Województwa Małopolskiego oraz podjęcie współpracy z Gminami oraz Centrami Kultury. Chciałbym podziękować za zaangażowanie z jakim lokalne władze wsparły nasz projekt, w szczególności Wójtowi Gminy Łącko Panu Janowi Dziedzinie i Dyrektorowi Szkoły Muzycznej I st. w Łącku Panu Stanisławowi Strączkowi, dzięki którym Łącko stało się dla nas głównym miejscem do realizacji kursów i festiwalu.

7. Kiedy możemy spodziewać się kolejnej edycji Małopolskiej Akademii Talentów? Czy biorą Państwo również pod uwagę możliwość poszerzenia obszaru działalności na inne miejscowości województwa małopolskiego?

To jeden z naszych priorytetów, aby MAT mógł być realizowany jak najszerzej, aby cała Małopolska mogła zobaczyć i poczuć, że muzyka klasyczna jest czymś fajnym, atrakcyjnym, otwartym na innych. Kolejna edycja na pewno będzie miała miejsce. Odbędzie się w podobnym terminie co ta obecna i już serdecznie na nią zapraszamy! Zachęcamy także do odwiedzenia stron www.kursymuzyczne.com, festiwalmuzyczny.com oraz www.facebook.com/kursymuzyczne, gdzie znajdować się będą aktualne informacje dotyczące naszych obecnych i przyszłych planów.kategoria: Wywiady
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl