1. Start
  2. Artykuły
  3. Aktualności
  4. Ruszyła IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku"
ARTYKUŁ: Aktualności - Ruszyła IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku"

Ruszyła IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku"

szukaj w artykułach:

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu rozpoczęła się IV Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku". Przez trzy najbliższe dni (26-28 kwietnia 2017 r.) ponad 30 prelegentów i gości specjalnych będzie dyskutować na temat istoty dźwięku – zjawiska, któremu w dalszym ciągu towarzyszą liczne pytania. Hasłem przewodnim wydarzenia jest wieloznaczność dźwięku, a związane z nią zagadnienia uczestnicy zamierzają zgłębiać kompleksowo, uwzględniając artystyczny i muzyczny wymiar dźwięku oraz jego aspekty związane z językiem, kulturą, techniką, akustyką czy psychologią. Prelekcje są otwarte dla publiczności. 27 kwietnia 2017 r., w Sali Teatralnej AMKL, odbędzie się Studencki Koncert Kompozytorski – wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

PROGRAM KONCERTU KOMPOZYTORSKIEGO

1) Wojciech Błażejczyk – Particle horizon na gitarę elektryczną, gitarę basową, obiektofony i live electronics
Czas trwania ~18’

Wykonawca:
Wojciech Błażejczyk – gitara elektryczna, gitara basowa, obiektofony, live electronics

Horyzont cząstek (Particle horizon) to pojęcie oznaczające największą odległość, z której cząstki mogłyby przemieścić się do obserwatora w wieku Wszechświata. Jest to więc granica ludzkiego poznania, wyznaczona jako iloczyn prędkości światła i czasu, który upłynął od początku Wszechświata. Nic, co znajduje się poza Horyzontem cząstek, nie może być dostrzeżone, a to, co jest przed nim, możemy zobaczyć, ale jest to obraz bardzo odległej przeszłości. Obserwując wszechświat, poniekąd cofamy się więc w czasie, i to w różnym stopniu, w zależności od obserwowanych obiektów.
Horyzont cząstek to utwór częściowo improwizowany na gitarę elektryczną, basową, obiektofony i live electronics. Obiektofony to instrumenty stworzone przez Wojciech Błażejczyka – zużyte przedmioty codziennego użytku, których dźwięk jest amplifikowany i przetwarzany na żywo.

Tłumaczenie:
Wojciech Błażejczyk – “Particle horizon” for electric guitar, bass guitar, objectophones and live electronics

Performer:
Wojciech Błażejczyk – electric guitar, bass guitar, objectophones, live electronics

Particle horizon is the maximum distance from which particles could have traveled to the observer in the age of the universe. Thus one can say that this is the boundary of human cognition in space, the result of multiplication of the speed of light and time from the begining of the Universe. Nothing which is located outside the particle horizon can be seen by human, and what is inside we can see, but as an image of the past. Observing the Universe we move back in time somehow, to different degree, depending on observed object.
Particle horizon is a semi-improvised piece for electric guitar, bas guitar, objectophones and live electronics. Objectophones are musical instruments invented by Wojciech Błażejczyk – useless everyday objects which sound is amplified and transformed live.

2) Ewa Wojciechowska – Kwartet Smyczkowy
Czas trwania: ~8’

Wykonawcy:
Alicja Ptasiński, Maja Furmańska - skrzypce
Dominika Garncarz - altówka
Anna Rodak - wiolonczela

Ewa Wojciechowska ukończyła PSM I i II st. w klasie fortepianu. Obecnie jest studentką kompozycji w klasie prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Oprócz przeważających w jej twórczości utworów fortepianowych bardzo chętnie pisze muzykę kameralną przeznaczoną na nietypowy skład instrumentów. Głównymi źródłami inspiracji są dla niej literatura i religia. Ponadto kompozytorka z chęcią rozwija swą drugą pasję - rysunek.
Utwór jest próbą zmierzenia się z formą kwartetu smyczkowego. Składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje główny motyw i wprowadza słuchacza w harmonikę utworu. Przejrzysta faktura części drugiej wyróżnia ją nieco od pozostałych. Pełna napięcia część trzecia swoją ekspresyjnością antycypuje charakter części czwartej, która następuje po niej attaca i utrzymana jest w tempie Presto. W tej części kompozytorka nawiązuje do motywów z części I, co stanowi zamknięcie formy.

Tłumaczenie:
Ewa Wojciechowska – String Quartet

Performers:
Alicja Ptasiński, Maja Furmańska - violin
Dominika Garncarz - viola
Anna Rodak – cello

Ewa Wojciechowska studies composition under prof. Grażyna Pstrokońska-Nawratil.
String Quartet consists of four movements. The first one introduces the main motif and chords. Transparent texture of the second movement create a contrast with the rest of the piece. The third movement, full of tension and very expressive, is followed without a pause by the last one, Presto. Motifs from the first movement occur anew, the circle is complete.

3) Urszula Koza - Souvenir de Iaşi na akordeon
Czas trwania: ~6’

Wykonawca:
Dominik Maciążek – akordeon

Urszula Koza (ur. 1993) - studentka II roku studiów magisterskich w klasie kompozycji prof. St. Krupowicza. W ramach programu Erasmus+ studiowała też we Włoszech w Konserwatorium im. Fr. Venezze w Rovigo (prof. N. Evangelisti, A. Costantini - kompozycja ogólna, M. Biscarini - kompozycja filmowa) i w Konserwatorium św. Cecylii w Rzymie. Laureatka I nagrody na Międzyuczelnianym Konkursie Kompozytorskim w Warszawie (2014) za utwór „Sonet II” na akordeon i wiolonczelę, a także II nagrody na XXIII Ogólnopolskim Otwartym Konkursie Kompozytorskim im. Adama Didura w Sanoku za utwór „A Cradle Song” do słów W. B. Yeatsa na mezzosopran i kwartet smyczkowy. Jej utwory wykonywane były na koncertach i podczas festiwali w Polsce - we Wrocławiu, Warszawie, Poznaniu, Sanoku - i za granicą: we Włoszech (Rovigo) i w Anglii (Londyn). Dwa utwory na altówkę solo: „Gdybyś” i „Hommage à W. W.” były obowiązkowymi utworami na VIII Wrocławskim Konkursie Młodych Altowiolistów, organizowanym przez OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu.

W 2015 roku Dominik Maciążek poprosił kompozytorkę o napisanie utworu na akordeon solo, co przyczyniło się do powstania Souvenir de Iaşi (Pamiątka z Jassów). Podstawę kompozycji stanowi refren kołysanki, prawdopodobnie bałkańskiej, zasłyszany przez kompozytorkę na przeglądzie chórów w parku miejskim w Jassach w Rumunii w deszczowy dzień w lipcu 2015 roku. Refren, należy dodać, uporczywie powracający przez długie miesiące już po powrocie. Istotną rolę odgrywają przebiegi improwizowane, a materiał wysokościowy pozostałych fragmentów wyprowadzony jest właśnie z melodii kołysanki. Utwór dedykowany Dominikowi Maciążkowi.
słowa klucze: pamiątka, improwizacja, kołysanka, letni deszcz, granatowy

Tłumaczenie:
Urszula Koza –„ Souvenir de Iaşi” for accordion

Performer:
Dominik Maciążek – accordion

Urszula Koza (b. 1993) – a student of second year Master's degree in composition under prof. Stanisław Krupowicz.
In 2015 Urszula Koza was asked by Dominik Maciążek to write a piece for accordion solo, which resulted in the creation of Souvenir de Iaşi (Souvenir from Iaşi). The piece is based on a lullaby, probably a Balkan one, heard by the composer at the choir festival on a rainy day of July 2015 in the city park in Iaşi, Romania. The chorus of this song has been preying on composer’s mind for months after the journey. Some fragments of Souvenir are improvised, the other part relies heavily on the lullaby’s interval structure. The piece is dedicated to Dominik Maciążek.
Key words: souvenir, improvisation, lullaby, summer rain, deep blue


4) Aleksandra Kot - Two sides of the moon na akordeon
Czas trwania: ~7’30”

Wykonawca:
Dominik Maciążek – akordeon

Aleksandra Kot- ur. 08.07.1993r. w Legnicy. Studentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji dr hab. Cezarego Duchnowskiego. W 2014 roku otrzymała wyróżnienie w konkursie na utwór dla orkiestry smyczkowej Leopoldinum (Wykonanie: Ogólnopolska konferencja naukowej "Neofonia" w Poznaniu, 11.2015). Jest autorką muzyki do audycji „Słowo, którym żyjemy” (Radio Rodzina, 11.2013.), muzyki do słuchowiska „Trudne zadanie” Zuzanny Rząsy (2015). Skomponowała również muzykę do spektaklu „Mewa” w reż. Grzegorza Wojdona (Wrocław, 01.2016). W latach 2013-2015 brała udział w ramach projektu „Rzeczpospolita śpiewająca”, rezultatem projektu jest płyta wydana w ubiegłym roku z aranżacjami pieśni patriotycznych. W kwietniu 2017r. Otrzymała wyróżnienie w konkursie muzyki akusmatycznej im. Józefa Patkowskiego za kompozycję „Percushy”. Obecnie współpracuje z zespołem „Głosy z Szewskiej”.

Two sides of the moon - jest kompozycją na akordeon solo. Utwór zainspirowany jest zmianą faz księżyca, odwiecznym ścieraniem się dwóch światów światła i cienia. W myśl chińskiego powiedzenia „Nawet najczarniejsza chmura ma złote brzegi” od początku do końca księżyc ukazany jest niejednoznacznie. W każdym „błyszczącym” fragmencie jest trochę mroku a z ciemności wyłaniają się migotliwe refleksy. Czy kiedy patrzysz na jego srebrny błękit wciąż pamiętasz o tej drugiej, nieoświetlonej stronie?

Tłumaczenie:
Aleksandra Kot – “Two sides of the moon” for accordion
Performer:
Dominik Maciążek – accordion

Aleksandra Kot – born in 1993 in Legnica. Currently a second year student of Master’s degree in composition under dr hab. Cezary Duchnowski.
Two side of the moon – a piece for accordion solo. The composition is inspired by the lunar phases, eternal struggle of light and shadow. As in a Chinese proverb “Every cloud has a silver lining”, the moon is presented ambiguously from the beginning to the very end of the piece. There is a little bit of darkness in every “glittering” segment, and from every shadow comes a little bit of gleam. Don’t you forget the dark side of the moon while looking at its silver face?


5) Piotr Bednarczyk - Jeż w mieście na komputer

Wykonawca:
Piotr Bednarczyk - komputer

Piotr Bednarczyk urodzony w 1994 roku w Koszalinie. Obecnie student 1 roku kompozycji studiów magisterskich w klasie dr hab. Cezarego Duchnowskiego. Miłośnik zwierząt leśnych, a w szczególności Jeży.

Tłumaczenie:
Piotr Bednarczyk – „Jeż w mieście (Hedgehog in the city)” for computer

Performer:
Piotr Bednarczyk - computer

Piotr Bednarczyk was born in 1994 in Koszalin. Currently a first year student of Master’s degree in composition under dr hab. Cezary Duchnowski. He’s keen on forest animals, especially hedgehogs.


***Przerwa techniczna*** 15’
***Break*** 15’

6) Aga Rusiecka - Nature 12-9-7-8-20-8-15-21-19-5 na orkiestrę smyczkową i kieliszki
Czas trwania: ~8’30”

Wykonawcy:
Aleksander Frączczak – kieliszki
Kasia Bem , Aga Rusiecka, Mateusz Winsław – skrzypce
Piotr Kościuszko, Dominika Garncarz – altówka
Dunia Lascar, Marta Łowejko – wiolonczela
Paweł Wołkowski – kontrabas
Dyrygent: Anna Sipak
Aga Rusiecka ur. 10.01.1995r. w Lublinie jest studentką Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, na III roku studiów I stopnia – specjalność teoria muzyki. Oprócz działalności teoretycznej podejmuje również pracę twórczą. Podczas Akademickiego Koncertu Kompozytorskiego dnia 12.01.17 r. w Sali Koncertowej AMKL zadebiutowała utworem „3.2.1…” - cyklem miniatur na fortepian solo. Inspiracje do swoich kompozycji czerpie głównie z natury. Samą kwestię interpretacji utworów pragnie jednak pozostawić w całości wyobraźni słuchacza.
Nature 12-9-7-8-20-8-15-21-19-5 to drugi utwór z cyklu Nature. Tak jak poprzedzający go Nature 18-1-9-14 nawiązuje do żywiołu wody.

Tłumaczenie:
Aga Rusiecka – „Nature 12-9-7-8-20-8-15-21-19-5” for chamber orchestra and water glasses

Performers:
Aleksander Frączczak – water glasses
Kasia Bem, Aga Rusiecka, Mateusz Winsław – violin
Piotr Kościuszko, Dominika Garncarz – viola
Dunia Lascar, Marta Łowejko – cello
Paweł Wołkowski – double bass
Conductor: Anna Sipak
Aga Rusiecka (b. 1995, Lublin) currently enrolled at the Karol Lipiński Academy of Music as a third year undergraduate student of music theory. Nature is her main source of inspiration. The composer believes that the listener’s imagination is crucial for the interpretation of her music.
Nature 12-9-7-8-20-8-15-21-19-5 is a second piece from the Nature cycle. As the previous Nature 18-1-9-14, the piece refers to the element of water.


7) Piotr Bednarczyk - Ryszard(D)zik(i) na akordeon i komputer
Czas trwania: ~5’

Wykonawcy:
Piotr Bednarczyk - komputer
Ryszard Lubieniecki – akordeon

Tłumaczenie:
Piotr Bednarczyk – „Ryszard(D)zik(i)” for accordion and computer
Performers:
Piotr Bednarczyk - computer
Ryszard Lubieniecki – accordeon


8) Marta Kowalczuk – CB 2016 na skrzypce, altówkę, wiolonczele i flet
Czas trwania: ~8'

Wykonawcy:
Konrad Fiszer - flet
Dominika Garncarz - altówka
Agnieszka Kaczmarek - wiolonczela
Jessica Palisa – skrzypce

Marta Kowalczuk – ukończyła w 2016r. OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu w klasie skrzypiec Andrzeja Woźnicy. Obecnie studiuje równocześnie na pierwszym roku kompozycję u prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil i skrzypce barokowe u dr Zbigniewa Pilcha. Jest laureatką konkursów takich jak: Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski UFM w Warszawie, czy Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego w Toruniu oraz innych.
"CB 2016" powstało w wyniku inspiracji pieśniami pochodzącymi z Codex Buranus. W utworze pojawiają się oryginalne średniowieczne melodie, które wprowadza altówka w symbolicznie obniżonym stroju. XIII-wieczne tematy próbują przebić się przez współczesną tkankę brzmieniową.

Tłumaczenie:
Marta Kowalczuk – „CB 2016” for violin, viola, cello and flute

Performers:
Konrad Fiszer - flute
Dominika Garncarz - viola
Agnieszka Kaczmarek - cello
Jessica Palisa – violin

Marta Kowalczuk studies composition under prof. Grażyna Pstrokońka-Nawratil and baroque violin under dr Zbignew Pilch.
"CB 2016" is inspired by songs from Codex Buranus. In the piece appear original medieval melodies, which are introduced by viola in intentionally lower tuning. Themes from 13th century correspond with modern sonority.

9) Mateusz Winsław - Phasing Fifths na dwie marimby
Czas trwania: ~5’

Wykonawcy:
Wiktoria Kliber, Marcin Urszulak - marimba

Mateusz to student III roku na kierunku Teoria Muzyki, ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia im. W. Lutosławskiego w Białymstoku. W tym roku zajął się oprawą muzyczną do spektaklu dyplomowego studentów IV roku wydziału lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. L. Solskiego w Krakowie, filia we Wrocławiu pt. "Ćesky diplom", współpracuje również z Państwowym Teatrem Lalki Tęcza w Słupsku. Pasjonuje się muzyką teatralną i filmową.
Utwór jest próbą zmierzenia się z formą kwartetu smyczkowego. Składa się z czterech części. Pierwsza prezentuje główny motyw i wprowadza słuchacza w harmonikę utworu. Przejrzysta faktura części drugiej wyróżnia ją nieco od pozostałych. Pełna napięcia część trzecia swoją ekspresyjnością antycypuje charakter części czwartej, która następuje po niej attaca i utrzymana jest w tempie Presto. W tej części kompozytorka nawiązuje do motywów z części I, co stanowi zamknięcie formy.

Tłumaczenie:
Mateusz Winsław – “Phasing Fifths” for two marimbas

Performers:
Wiktoria Kliber, Marcin Urszulak - marimba

A third year student at the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław, Music Theory faculty. He graduated from Music High School in Białystok. This year took part in the creation of musical settings for the play made by the fourth year students at the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts in Cracow, faculty in Wrocław called „Ćesky diplom”. He also cooperates with National Puppet Theatre „Tęcza” in Słupsk, and J. Kochanowski Theatre in Opole. He is fascinated with film and theatre music.
The idea behind Phasing Fifths is based on working on a theme presented at the beginning of the piece, which consists of, mainly, perfect fifths. Different performance techniques can be found in the piece, for example playing with bow or fingers. The composition is inspired partly by Steve Reich’s works, in terms of creation and placement of motifs. The piece also contains elements of classical fugue in terms of usage of the theme in both instrumental parts and the presence of stretto at the end.

10) Michał Pękosz – Beauty of your voice na handpan

Wykonawca:
Michał Pękosz - handpan
Michał Pękosz – student wydziału instrumentalnego akademii muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie perkusji prof. dr. hab. Jacka Woty. Ukończył szkołe muzyczną I i II stopnia w Rzeszowie. Aktywny muzyk instrumentalista. Świat perkusji to jego całe życie. Jego uwagę absorbuje obecnie nowy instrument – Handpan, o którym pisze pracę dyplomową.
Beauty of your voice – utwór autotematyczny, napisany z myślą o charakterystycznej i nieprzeciętnej barwie instrumentu – Handpan. Autor starał się zawrzeć wiele technik wykonawczych, dzięki którym uzyskał nietuzinkowe brzmienie.

Tłumaczenie:
Michał Pękosz – „Beauty of your voice” for handpan

Performer:
Michał Pękosz – handpan

Michał Pękosz – student of faculty of instrumental on the Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław. He studies under prof. dr hab. Jacek Wota. He finished music school of I and II degree in Rzeszów. Active instrumentalist musician. Percussive world is his whole life. Currently his attention is focused on the new instrument – Handpan, about which he writes his thesis.
Beauty of your voice - autotematic piece, written with a thought about the characteristic and unparalleled tone of the instrument - Handpan. Author tried to include many executive techniques, by which he got incredible sound.


fot. archiwum AMKL


kategoria: Aktualności
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl