1. Start
  2. Artykuły
  3. Aktualności
  4. Rozpocznij wakacje z muzyką klasyczną!
ARTYKUŁ: Aktualności - Rozpocznij wakacje z muzyką klasyczną!

Rozpocznij wakacje z muzyką klasyczną!

szukaj w artykułach:

Stowarzyszenie Artystyczne ,,Porta Musicae” ma przyjemność po raz kolejny zaprosić uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni muzycznych na Małopolską Akademię Talentów. Piąta edycja kursów muzycznych odbywać się będzie w dniach 30 czerwca – 7 lipca 2019 roku, w malowniczej scenerii Łącka w Małopolsce.

W tym roku organizatorzy zaprosili do poprowadzenia kursów jedenastu pedagogów różnych specjalności: Iga Bialic (orkiestra smyczkowa), Maria Shetty (altówka, studia orkiestrowe), Jan Kalinowski (wiolonczela), Gajusz Kęska (fortepian), Bartłomiej Kominek (duety fortepianowe), Piotr Lato (klarnet), Oriana Masternak (skrzypce), Marek Szlezer (fortepian), Wioletta Strączek (flet), Beata Urbanek-Kalinowska (kameralistyka), Małgorzata Wasiucionek (skrzypce).

Małopolska Akademia Talentów to okazja na doskonalenie swoich umiejętności pod okiem doświadczonych i uznanych autorytetów muzyki klasycznej. Podczas kursów uczestnicy mają okazję nawiązać bezpośredni kontakt z wybranym nauczycielem i pracować z nim podczas indywidualnych lekcji. Formuła kursów, wypracowana przez ostatnie lata, ma poszerzać muzyczne horyzonty młodych instrumentalistów oraz dać im narzędzia do samodzielnej oceny poziomu swoich umiejętności, a także do wytyczania sobie odważnych i jednocześnie realnych nowych celów, do których będą dążyć. W trakcie trwania kursów odbywać się będą otwarte dla publiczności koncerty pedagogów i uczestników kursów. Uczestnicy muszą się do nich przygotowywać w stosunkowo krótkim czasie, co pozwala im zapoznać się ze specyfiką dynamicznej pracy w zawodzie muzyka oraz uczy ich radzenia sobie z tremą. Wstęp na koncerty Małopolskiej Akademii Talentów jest bezpłatny.

Informacje o kursach i pedagogach oraz karta zgłoszenia dostępne są na stronie www.kursymuzyczne.com.  

Dyrektorem artystycznym kursów jest dr hab. Marek Szlezer
Partnerzy: Gmina Łącko, Szkoła Muzyczna I st. w Łącku, Gminny Ośrodek Kultury w Łącku
Patronat Honorowy: Witold Kozłowski – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Jan Dziedzina Wójt Gminy Łącko
Patronat medialny: Radio Kraków, Polmic oraz Cameral Music

www.facebook.com/kursymuzyczne
www.portamusicae.art.pl

 Start your summer with classical music!

The Porta Musicae Artistic Association is pleased to once again invite pupils, students and graduates of music schools and universities to the Małopolska Academy of Talents. The fifth edition of music courses will take place on June 30 – July 7, 2019, in the picturesque scenery of Łącko in Lesser Poland.

This year, the organizers invited eleven teachers of various specialties to lead their classes: Iga Bialic (string orchestra), Maria Shetty (viola, orchestral studies), Jan Kalinowski (cello), Gajusz Kęska (piano), Bartłomiej Kominek (piano duets), Piotr Lato (clarinet), Oriana Masternak (violin), Marek Szlezer (piano), Wioletta Strączek (flute), Beata Urbanek-Kalinowska (chamber music), Małgorzata Wasiucionek (violin).

The Malopolska Academy of Talents is an opportunity to improve your skills under the watchful eye of experienced and recognized authorities of classical music scene. During the courses, participants have the opportunity to make direct contact with a selected teacher and work with her or him individually. The formula of the courses, developed over the past years, is destined to broaden the musical horizons of young instrumentalists and give them tools to independently assess the level of their skills, ant to set out new bold but achievable goals to which they will strive. During the courses there will be performances of participants and teachers of the courses open to public. Participants must prepare for them short pieces in a relatively short time, which allows them to become familiar with the specificity of dynamic work in the music profession and teaches them to deal with stage fright. Admission to the concerts of the Małopolska Academy of Talents is free.

Information about courses and pedagogues as well as application form are available at www.kursymuzyczne.com/en/home.

The artistic director of the courses is PhD Marek Szlezer
Partners: Łącko Commune, Music School in Łącko, Commune Culture Center in Łącko
Honorary patronage: Witold Kozłowski – Marshal of the Małopolska Voivodship and Jan Dziedzina Mayor of the Łącko Commune
Media patrons: Radio Krakow, Polmic and Cameral Music

www.facebook.com/kursymuzyczne
www.portamusicae.art.plkategoria: Aktualności
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl