1. Start
  2. Artykuły
  3. Felietony o muzyce klasycznej
  4. Musica Polonica Nova, Wrocław 20–28.04.2012 rok
ARTYKUŁ: Felietony o muzyce klasycznej - Musica Polonica Nova, Wrocław 20–28.04.2012 rok

Musica Polonica Nova, Wrocław 20–28.04.2012 rok

szukaj w artykułach:
Na dziewięć dni festiwalu zostało zaplanowanych jedenaście koncertów –kameralnych, symfonicznych i multimedialnych. W związku z 50-leciem istnienia festiwalu nacisk programowy położony został przede wszystkim na prawykonania utworów zamówionych przez festiwal bądź mu do prawykonań zaproponowanych, szczególnie wrocławskiego środowiska kompozytorskiego, obecnie jednego z najciekawszych w Polsce. Dwudziestu kompozytorów na stałe lub luźniej związanych z Wrocławiem stworzy w panoramie programowej festiwalu rodzaj „preludium” do Światowych Dni Muzyki Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, które odbędą się w 2014 roku we Wrocławiu oraz do programu Wrocławia jako Miasta Kultury Europejskiej w 2016 roku. Na te lata obok kolejnych festiwali „Musica Polonica Nova” przewidziano przesłuchania Międzynarodowej Trybuny Kompozytorów (po raz pierwszy od 1954 roku w Polsce). Spośród zaplanowanych do wykonania sześćdziesięciu utworów pięćdziesięciu dwóch kompozytorów, trzydzieści sześć będzie miało swoje światowe prawykonania, kolejnych pięć – pierwsze wykonania w Polsce. Na szczególną uwagę zasługują prawykonania utworów dwóch kompozytorów ukraińskich (Igora Szczerbakowi z Kijowa i Jurija Kaniuka ze Lwowa) podczas koncertów inauguracyjnego i finałowego. Trzy zamówienia złożono kompozytorom wrocławskim – Marcinowi Bortnowskiemu, Cezaremu Duchnowskiemu i Pawłowi Hendrichowi – dla uczczenia szczególnej dla Wrocławia postaci – poety Rafała Wojaczka, którego 40. rocznica tragicznej śmierci minęła w 2011 roku. Utwór Marcina Bortnowskiego zaplanowany został na koncert prawykonań orkiestry Leopoldinum, dwa następne znajdą się w programie koncertu Chóru Filharmonii Wrocławskiej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach obok premiery nowej wersji oratorium „Im Niemandsland” Zbigniewa Bargielskiego – będzie to koncert z użyciem elektroniki, projekcji wideo oraz z udziałem solistów, a utwory będzie prowadziło jednocześnie dwóch dyrygentów.
Szczególnym wydarzeniem festiwalu będzie przygotowywany przez charyzmatycznego dyrygenta Marka Mosia oraz katowickie zespoły monograficzny koncert dzieł zmarłego w 2010 roku Henryka Mikołaja Góreckiego złożony z dwóch cykli utworów z lat 60. („Muzyczka” i „Genezis”), nigdy dotąd niezaprezentowanych w postaci „integralnej” podczas jednego koncertu.
Ważnym akcentem będzie występ greckich kameralistów „Idée Fixe” w repertuarze greckim i polskim, z prawykonaniem utworu Marii Georgiadou, urodzonej we Wrocławiu i osiadłej w Grecji.
Punktem kulminacyjnym stanie się zapewne koncert finałowy – koncert czterech prawykonań, w tym trzech prowadzonych przez dwóch charyzmatycznych dyrygentów (Volodymyra Sirenki z Kijowa i Szymona Bywalca z Katowic) z udziałem śpiewaków, narratorów, zjawiskowej Agaty Zubel oraz ekscytującego swą elektryczną wiolonczelą Andrzeja Bauera, występujących z towarzyszeniem Chóru Filharmonii Wrocławskiej i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia z Katowic. Będzie tu też i elektronika, i projekcja wideo.
Jesteśmy przekonani, że festiwal dostarczy wielu wspaniałych przeżyć.

© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl