III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku" | Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa
"Wieloznaczność dźwięku"

W dniach 21-22 kwietnia 2016 roku, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, odbędzie się III Międzynarodowa Studencka Konferencja Naukowa "Wieloznaczność dźwięku". Uczestnikami będzie 30 prelegentów z Polski, Litwy, Ukrainy, Austrii, Serbii, Niemiec oraz Czechy.

Imprezy towarzyszące:

- Studencki Koncert Kompozytorski – 21.04 godz. 19:00, Sala Teatralna AMKL, wstęp wolny

- Ścieżka słuchowa inspirowana metodami dr. Michała Moca i Festiwalem Wyobraźni Muzycznej mYear

- Dźwięk – umysł – osobowość: triada harmoniczna w wersji „upgrade” – niesamowite aspekty psychologii muzyki przedstawi podczas swojego gościnnego wykładu dr Amelia Golema (AMKL Wrocław) – 22.04 godz. 11:00, Sala Kameralna AMKL, wstęp wolny

- Power of music in painting and performance – czyli wykład specjalny artysty i performera Vladimira Kiseljova (Brno, Czechy), w którym usłyszymy m.in. o tym jak wykorzystywać dar synestezji będąc malarzem, a także jaki efekt dają pokazy malowania „na żywo” do muzyki takich twórców jak R. Wagner i J.S. Bach – 22.04 godz. 17:00, Sala Kameralna AMKL, wstęp wolny

Program Konferencji / Conference Programme

Czwartek, 21 kwietnia 2016 / Thursday, 21st April 2016
9.00–9.30 /
9.00–9.30 a.m.

Otwarcie Konferencji / Opening Cremony
9.30–11.15 /
9.30–11.15 a.m.
Panel I - OD BACHA PO REMIKS / FROM BACH TO REMIX
Sala Kameralna / Chamber Hall
Krzysztof Wyglądacz (AMKS, Katowice, Poland)
„Dla Ciebie pokorne milczenie jest chwałą” – Jan Sebastian Bach i wieloznaczność ciszy / ‘For You Humble Silence is Glorious’ – Johann Sebastian Bach and the Ambiguity of Silence (PL)
Piotr Krajewski (UAM/AM Poznań, Poland)
Muzyczne wspomnienia z czasu Zagłady. Przypadek Heleny Dunicz Niwińskiej / Musical Memories from the Time of Holocaust. The Case of Helana Dunicz Niwińska (PL)
Justyna Midura (KUL, Lublin, Poland)
Tendencje do analogowych form zapisu dźwięku w erze cyfrowej / Analog Music Recording Tendencies in the Digital Ea (PL)
Marta Tabakiernik
(UW, Warsaw, Poland)
O cytowaniu muzyki Chopina w epoce Wiki i remiksu / On the Quotations of Chopin’s Music in the Era of Wiki and Remix (PL)

11.15–11.30 /
11.15–11.30 a.m.
przerwa kawowa / coffee break

11.30–13.15 /
11.30 a.m.–1.15 p.m.
Panel II – TWÓRCZOŚĆ I / COMPOSITIONS I
Sala Kameralna / Chamber Hall
Katarzyna Bartos
(AM, Cracow, AMKL, Wrocław, Poland)
Symfonia „Circus Maximus” Johna Corigliano w perspektywie intertekstualnej / Symphony ‘Circus Maximus’ by John Corigliano in Intertextual Perspective (PL)
Anna Gluc
(AM, Cracow, Poland)
Wieloznaczność cytatu. O twórczości Alfreda Sznitkego z perspektywy intertekstualnej / Ambiguity of Quotation. On Works by Alfred Schnittke from the Intertextual Perspective (PL)
Agnieszka Grudzień (AMKL, Wrocław, Poland)
Muzyka Aleksandra Tansmana nacechowana idiomem narodowym. Funkcje i znaczenia. / The Nationally-Marked Music of Alexander Tansman. Functions and Meanings. (PL)
Paulina Sadło
Rola mikrotonów w II Kwartecie smyczkowym (AM, Gdańsk, Poland) Pawła Mykietyna / The role of Microtonality in Paweł Mykietyn’s Second String Quartet (PL)

13.15 – 14.30 /
1.15–2.30 p.m.
przerwa / break

14.30–16.00
2.30–4.00 p.m.
Panel III - SESJE RÓWNOLEGŁE / PARALEL SESSIONS FONIA I SŁOWO / AUDIO SOUND AND WORD
Sala Kameralna / Chamber Hall
Justina Trirkunaite (Lithuanian Academy of Music and Theatre)
Głos ludzki jako unikalny sposób przekazywania emocji / Human Voice As a Unique Carrier of Emotion (PL)
Karolina Mytkowska
Też instrumenty – czyli o dźwięku w poezji
Witolda Hulewicza / Instruments Too – On Sound in Witold Hulewicz’s Poetry (PL) Karolina Dąbek (AM, Cracow, Poland)
Technika czy ekspresja? Cykl pieśni Oczy powietrza Kazimierza Serockiego / Technique or Expression? Kazimierz Serocki's Song Cycle

Eyes of the Air (PL)
14.30–16.00 /
2.30–4.00 p.m.
DŹWIĘK – JĘZYK – SCENA / SOUND – LANGUAGE – STAGE
Sala Teatralna / Theatre Hall
Katarzyna Trzeciak
(UMFC, Warsaw, Poland)
Opera – gatunek najpełniej pokazujący naturę współczesnego człowieka? Próba analizy intertekstualnej „Orphee” Dariusza Przybylskiego/ Opera – the Form That Most Accurately Shows the Nature of Today’s Man? An Attempt at the Intertextual Analysis of ‘Orphee’ by Dariusz Przybylski (PL)
Joanna Kołodziejska (AMKL, Wrocław, Poland)
Opera radiowa – sztuka sceniczna w wersji audio? / Radio Opera – Performing Art in an Audio Version? (PL)
Weronika Nowak (UAM, Poznań, Poland)
Od Fromazione mimica to azione musicale.
Wieloznaczność twórczości scenicznej Luciana
Beria / From azione mimica to azione musicale.
The Ambiguity of Luciano Berio’s Stage Works (PL)

16.00–18.00
4.00–6.00 p.m.
Warsztaty wyobraźni muzycznej – ścieżka słuchowa / Musical Imagination
Workshops – Auditory Path
STUDENCKI KONCERT KOMPOZYTORSKI / CONCERT

19.00–21.00
7.00–9.00 p.m.
OF STUDENTS’ CONTEMPORARY MUSIC
Sala Teatralna / Theatre Hall

Piątek, 22 kwietnia 2016 / Friday , 22nd April 2016
9.00–10.30
9.00–10.30 a.m.
Panel I – W KRĘGU WSCHODNIOEUROPEJSKIM / IN THE EASTERN EUROPEAN CIRCLE
Sala Kameralna / Chamber Hall
Bohdan Damianenko (Petro Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine)
Określenie autorstwa poprzez statystyczną analizę języka muzycznego w anonimowych ukraińskich dziełach chóralnych XVII i XVIII wieku / The Determination of Authorship by Statistical Analysis of Musical Language in Anonymous Ukrainian Choral Works of the 17th and 18th Centuries (PL)
Żanna Loretta Białoszycka (The Mykola Leontovych Music Academy of Culture and Art in Winnica)
„Ukrainki z nutoju”. Taneczne motywy w pieśniach Tymka Padury / ‘Ukrainky z Nutoju’. Dance Motifs in the Songs by Tymko Padura (PL)
Wiktoria Białoszycka (The Mykola Leontovych Music Academy of Culture and Art in Winnica)
„Ukrainki z nutoju”. Obraz muzyczny ukraińskiego kozaka w pieśniach Tymka Padury / ‘Ukrainky z Nutoju’. Musical Visualization of the Ukrainian Cossack in the Songs by Tymko Padura (PL)

10.30–11.00
10.30–11.00 a.m.
przerwa kawowa / coffee break

11.00-12.15
11.00–12.15 a.m.
WYKŁAD GOŚCINNY
dr Amelia Golema (AMKL, Wrocław, Poland)

Dźwięk – umysł – osobowość: triada harmoniczna w wersji „upgrade”/ Sound – Mind – Personality: an ‘Upgrade’ Version of the Harmonic Triad (PL)
12.30–14.15
12.30 a.m.– 2.15 p.m.
Panel II – SESJE RÓWNOLEGŁE / PARALEL SESSIONS 
DŹWIĘK I INSTRUMENTY / SOUND AND INSTRUMENTS
Sala Kameralna / Chamber Hall
Brigita Jurkonytė (Lithuanian Academy of Music and Theatre)
Poszerzona percepcja dźwięku: modyfikacje istniejących już instrumentów / Extended Sound Perception: Modifications of Existing Instruments (ENG)
Agustin Castilla-Avila (Tutor at Mozarteum University)
Mikrotonalność na gitarze / Microtonality on the Guitar (ENG)
Marija Golubovic (University of Arts in Belgrade)
Charakterystyka dźwięku w kompozycjach na fortepian na cztery ręce / Characteristics of Sound in Compositions for Piano Four Hands (ENG)
Dariusz Marciniszyn (UW, Wrocław, Poland)
Pianistyczny mistycyzm, na czym polega? / What is Pianistic Mysticism? (PL)

12.30–14.15
12.30 a.m.– 2.15 p.m.
TWÓRCZOŚĆ II / COMPOSITIONS II
Sala Teatralna / Theatre Hall
Toni Leuschner
(The Franz Liszt University of Music in Weimar)
W kierunku „Klanglichkeit” Szkoły w Lipsku. Ćwiczenia pisania fug Christiana Theodora Weinliga / Toward€s a ‘Klanglichkeit’ of the Lepizig School. Christian Theodor Weinlig’s Excercises in Fugue Writing (ENG)
Bartłomiej Majkrzak (AMKL, Wrocław, Poland)
Analiza Litanii na organy solo jako prymarny przykład języka muzycznego Jehana Alaina / Analysis of the Litany for Organ Solo as a Primary Example of Jehan Alain’s Musical Language (PL)
Nikola Komatovic (University of Music and Performing Arts in Vienna)
Ścieżki tonalności prowadzą do... czego? Stan i odbiór wysoce zchromatyzowanej harmonii na przykładzie dojrzałych dzieł Césara Francka / Paths of Tonality Lead to… What? The Status and Reception of Highly Chromatic Harmony Discussed on the Example of César Franck’s Mature Works (ENG)
Olja Janjus (University of Music and Performing Arts Vienna)
„Nie mogę zrozumieć…”: różne dźwięki Loreley Liszta / ‘I Cannot Determine the Meaning…’: Various Sounds of Liszt’s Loreley (ENG)

14.15–15.30
2.15–3.30 p.m.
przerwa / break

15.30–17.00
3.30–5.00 p.m.
Panel III – DŹWIĘK I TEORIA / THEORY AND SOUND
Sala Teatralna / Theatre Hall
Miłosz Kula (UW, AMKL, Wrocław, Poland)
Wieloznaczność terminu „symfonia” w traktatach teoretycznych XVIII w. / Ambiguity of the Term ‘Symphony’ in 18th-Century Theoretical Treatises (PL)
Yessica Wiatr (AMKL Wrocław, Poland)
Wieloznaczny dysonans / The Ambiguous Dissonance (PL)
Piotr Peszat (AM, Cracow, Poland)
Współczesne znaczenie dźwięku / The Contemporary Meaning of Sound (PL)

17.00–18.15
5.00–6.15 p.m.
WYKŁAD SPECJALNY / SPECIAL LECTURE
Vladimir Kiseljov
(Brno, Czech Republic)
Moc muzyki w malarstwie i spektaklu / Power of Music in Painting and Performance (ENG)


Szczegółowe informacje:
www.amuz.wroc.pl
http://ambiguity.amuz.wroc.pl/

Powiązane Video Wszystkie video

Bezsenna Noc Symfonicznie - Alleluja
Camille Saint-Saëns - "introduction et rondo capriccioso" (R.Tic)
Sergiusz Prokofiew - III Koncert Fortepianowy C-dur - ALEKSANDRA KRZANOWSKA
Childhood - flet z dłoni

Instrumenty i sprzęt muzyczny

Phonic AM 440 mikser dźwięku
Allen&Heath ZED 420 mikser dźwięku
Phonic AM240 mikser dźwięku
DBX DriveRack 260 procesor dźwięku

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce Artykuły sponsorowane
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Księgarnia Alenuty.pl
Sprzedaż nut i książek.
  • księgarnia muzyczna

Sklep Muzyczny.pl
Instrumenty muzyczne.
  • sklep muzyczny
forum muzyczne
kultura w sieci

Copyright © 2011-2020 CameralMusic.pl