DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras

„Sinatra flamenco”, jeden z najbardziej rozpoznawalnych na świecie głosów flamenco, łączący tę sztukę z muzyką latynoską i jazzową improwizacją, wystąpi na 3 koncertach w Polsce (Warszawa – WrocławGdańsk)!

Diego El Cigala to jeden z najbardziej cenionych na scenie międzynarodowej wokalistów flamenco. Paco de Lucía miał go nazwać „najważniejszym głosem flamenco naszych czasów”, a Camarón de la Isla nadał mu pseudonim „El Cigala”. Charyzmatyczny Artysta przyjedzie do Polski z materiałem z najnowszej, 14-stej płyty „Obras Maestras” („Arcydzieła”).

Diego el Cigala (właśc. Diego Ramón Jiménez Salazar) jest pionierem. Ze swojego śpiewu i esencji flamenco po 25 latach kariery udało mu się zbudować pomost pomiędzy flamenco a najpopularniejszymi gatunkami muzyki latynoamerykańskiej, jak bolero, tango, muzyka kubańska, salsa... i wiele innych gatunków. Nikt tego wcześniej nie zrobił i to czyni go wyjątkowym. Jest artystą trudnym do naśladowania.

Przez lata kariery Cigala brał udział w wielu projektach i dzielił scenę z wieloma cantaorami i muzykami, takimi jak Enrique Morente, José Mercé, Parrita, Gerardo Nuñez, Tomatito, Ketama, Vicente Amigo, Montse Cortés i Elena Andújar. Natomiast największą sławę i międzynarodowy sukces przyniósł mu album Lágrimas Negras (2003), który nagrał z kubańskim pianistą Bebo Valdésem. Po prezentacji albumu w Gusman Theatre w Miami prasa określiła pianistę jako „żywego klasyka muzyki kubańskiej”, a Diego jako „Sinatrę flamenco”.

Na płycie „Arcydzieła” znajdziemy wiele piosenek, które powstały w pierwszej połowie XX wieku i zdobyły popularność w drugiej połowie tego stulecia. Jest to hołd złożony autorom, jak też wykonawcom, którzy je śpiewali – nie zawsze znanym. Tym samym Diego proponuje utwory, które będą przyjemne dla koneserów gatunku, ale też zaprasza do poznawania klasyków – najpopularniejszego repertuaru latynoamerykańskiego z ostatnich 100 lat. Podczas koncertów w Polsce usłyszymy utwory z płyty „Obras Maestras”, ale również znane i lubiane hity z wcześniejszych albumów.

Diego El Cigala łączy tradycję z nowoczesnością, flamenco z innymi gatunkami i jazzową improwizacją. Jak sam lubi mawiać, cytując Picassa: „Nie szukam, znajduję” – i prowadzi słuchaczy w nieznane muzyczne meandry, hipnotyzując jednocześnie charakterystycznym, metalicznym głosem. Zapraszamy w tę muzyczną, tajemniczą i egzotyczną podróż.

Oficjalna strona artysty: www.elcigala.com/

Videos:
youtu.be/UlF3I0PRsBI
youtu.be/qWxWujWQcu4
youtu.be/Bnc7Bz57CME

Organizers: KA-International Art Management, Fandango PolskaPolska trasa obejmuje:
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
27.11.2024 | 20:00
Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, Warszawa
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
1.12.2024 | 19:00
Narodowe Forum Muzyki, pl. Wolności 1, Wrocław
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
3.12.2024 | 19:00
Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina, ul. Ołowianka 1, Gdańsk

Bilety: elfandango.pl, ticketmaster.pl, biletyna.pl, kupbilecik.plbilety24.pl

**********************************
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras

"Sinatra flamenco", one of the most recognizable flamenco voices in the world, who combines this art with Latin music and jazz improvisation, will perform in 3 concerts in Poland (Warsaw – Wrocław – Gdańsk)!

Diego El Cigala is one of the most appreciated flamenco singers on the international stage. Paco de Lucía was to call him "the most important voice of flamenco of our times", and Camarón de la Isla nicknamed him "El Cigala". The charismatic Artist will come to Poland with material from the latest, 14th album "Obras Maestras" ("Masterpieces").

Diego el Cigala (Diego Ramón Jiménez Salazar) is a pioneer. With his singing and the essence of flamenco, after 25 years of his career, he managed to build a bridge between flamenco and the most popular genres of Latin American music, such as bolero, tango, Cuban music, salsa... and many other genres. No one has done this before and that's what makes him unique. He is a difficult artist to imitate.

Throughout his career, Cigala has participated in many projects and shared the stage with many cantaores and musicians, such as Enrique Morente, José Mercé, Parrita, Gerardo Nuñez, Tomatito, Ketama, Vicente Amigo, Montse Cortés and Elena Andújar. However, his greatest fame and international success came with the album Lágrimas Negras (2003), which he recorded with the Cuban pianist Bebo Valdés. After the album was presented at the Gusman Theater in Miami, the press described the pianist as a "living classic of Cuban music" and Diego as the "Sinatra of flamenco".

The album "Obras Maestras" contains many songs that were created in the first half of the 20th century and gained popularity in the second half of this century. It is a tribute to the authors and performers who sang them – not always well-known. Thus, Diego offers songs that will be enjoyable for connoisseurs of the genre, but also invites you to get to know the classics – the most popular Latin American repertoire from the last 100 years. During the concerts in Poland, we will hear songs from the album "Obras Maestras", but also known and liked hits from previous albums.

Diego El Cigala combines tradition with modernity, flamenco with other genres and jazz improvisation. As he likes to say, quoting Picasso: "I don't look for, I find" – and he leads listeners into unknown musical meanders, while hypnotizing him with his characteristic, metallic voice. We invite you on this musical, mysterious and exotic journey.

Official artist website: www.elcigala.com/

Videos:
youtu.be/UlF3I0PRsBI
youtu.be/qWxWujWQcu4
youtu.be/Bnc7Bz57CME

Organizers: KA-International Art Management, Fandango Polska

The Polish tour includes:
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
27 Nov 2024 | 8 PM
National Philharmonic Hall, 5 Jasna Str., Warszawa
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
1 Dec 2024 | 7 PM
National Forum of Music, 1 Wolności Square, Wrocław
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
3 Dec 2024 | 7 PM
F. Chopin Baltic Philharmonic Hall, 1 Ołowianka Str., Gdańsk

Tickets: elfandango.plticketmaster.plbiletyna.plkupbilecik.plbilety24.pl


**********************************

DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras

¡"Sinatra flamenco", una de las voces flamencas más reconocidas del mundo, que combina este arte con música latina e improvisación de jazz, actuará en 3 conciertos en Polonia (Varsovia – Wrocław – Gdańsk)!

Diego El Cigala es uno de los cantaores de flamenco más apreciados del panorama internacional. Paco de Lucía lo llamaría "la voz flamenca más importante de nuestros tiempos", y Camarón de la Isla le apodó "El Cigala". El carismático artista vendrá a Polonia con material de su último álbum número 14, "Obras Maestras".

Diego el Cigala (Diego Ramón Jiménez Salazar) es un pionero. Con su cante y la esencia del flamenco, tras 25 años de carrera, consiguió tender un puente entre el flamenco y los géneros más populares de la música latinoamericana, como el bolero, el tango, la música cubana, la salsa... y muchos otros. géneros. Nadie hizo esto antes y es lo que lo hace único. Es un artista difícil de imitar.

A lo largo de su carrera, Cigala ha participado en numerosos proyectos y compartido escenario con numerosos cantaores y músicos, como Enrique Morente, José Mercé, Parrita, Gerardo Núñez, Tomatito, Ketama, Vicente Amigo, Montse Cortés o Elena Andújar. Sin embargo, su mayor fama y éxito internacional llegó con el disco Lágrimas Negras (2003), que grabó con el pianista cubano Bebo Valdés. Tras la presentación del disco en el Teatro Gusmán de Miami, la prensa calificó al pianista como un "clásico vivo de la música cubana" y a Diego como el "Sinatra del flamenco".

El álbum "Obras Maestras" contiene muchas canciones que fueron creadas en la primera mitad del siglo XX y ganaron popularidad en la segunda mitad de este siglo. Es un homenaje a los autores e intérpretes que las cantaron, no siempre conocidos. Así, Diego ofrece canciones que serán del agrado de los conocedores del género, pero también invita a conocer los clásicos, el repertorio latinoamericano más popular de los últimos 100 años. Durante los conciertos en Polonia escucharemos canciones del álbum "Obras Maestras", pero también conocidos y reconocidos éxitos de álbumes anteriores.

Diego El Cigala combina tradición con modernidad, el flamenco con otros géneros y la improvisación jazzística. Como le gusta decir, citando a Picasso: „Yo no busco, encuentro", y lleva a los oyentes a meandros musicales desconocidos, mientras lo hipnotiza con su característica voz metálica. Te invitamos a este viaje musical, misterioso y exótico.

Sitio web oficial del artista: www.elcigala.com/

Videos:
youtu.be/UlF3I0PRsBI
youtu.be/qWxWujWQcu4
youtu.be/Bnc7Bz57CME

Organizadores: KA-International Art Management, Fandango Polska

La gira polaca incluye:
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
27 de noviembre de 2024 | 8 p.m.
Sala Filarmónica Nacional, calle Jasna 5, Warszawa
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
1 de diciembre de 2024 | 7 p.m.
Foro Nacional de Música, 1 Plaza Wolności, Wrocław
DIEGO EL CIGALA – Obras Maestras
3 de diciembre de 2024 | 7 p.m.
Sala Filarmónica del Báltico F. Chopin, calle Ołowianka, 1, Gdańsk

Entradas: elfandango.plticketmaster.plbiletyna.plkupbilecik.plbilety24.pl

Powiązane Video Wszystkie video

1. Festiwal Muzyki Crossover (Bielsko-Bia?a 2016)
Nikola Lipska – O gwiazdeczko
Nikola Lipska – O mój Jezusicku
„Calling of Memories” na sekstet waltorniowy

Instrumenty i sprzęt muzyczny

PWM Sinatra Frank - Gold classics. Essential collection (utwory na fortepian, wokal i gitar)
Meinl DG1415 Diego Gale Timbalesy 14″ + 15″
AN Gawron Robert ″Flamenco na bis″
AN Sawomir Dolata ″Gitara Flamenco″ ksika

Kontakt


Maria Łakomik
Materiały prasowe, patronaty, treści. Filip Łakomik
Sprawy techniczne, integracje. Prześlij artykuł o muzyce
Można bezpłatnie nadsyłać dowolne materiały (tekst/grafika/video) związane z muzyką klasyczną, które Waszym zdaniem powinny znaleźć się w serwisie. Artykuły sponsorowane przyjmujemy poprzez platformę whitepress.

Partnerzy

Księgarnia Alenuty.pl
Sprzedaż nut i książek.
  • księgarnia muzyczna

Sklep Muzyczny.pl
Instrumenty muzyczne.
  • sklep muzyczny
kultura w sieci

Copyright © 2011-2024 CameralMusic.pl