1. Start
  2. Artykuły
  3. Aktualności
  4. 10. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie (Polska) – Sinfonietta Cracovia pod batutą Bassema Akiki.
ARTYKUŁ: Aktualności - 10. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie (Polska) – Sinfonietta Cracovia pod batutą Bassema Akiki.

10. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie (Polska) – Sinfonietta Cracovia pod batutą Bassema Akiki.

szukaj w artykułach:
fot. Anna Kaczmarz

Andrzej Panufnik i Paweł Mykietyn (ich kompozycje) - to bohaterowie koncertu, który odbył się w dniu 05.07.14 r. w  kościele św. Marcina w Krakowie w ramach 10. Festiwalu Muzyki Polskiej.

Podczas tego wieczoru usłyszeliśmy „Koncert na fagot i orkiestrę smyczkową” A. Panufnika – utwór ten utwór zo­stał po­świę­co­ny ży­ciu, my­śli i śmier­ci ks. Je­rze­go Po­piełuszki, jest też wy­ra­zem so­li­dar­no­ści z oj­czy­zną mieszkającego na emigracji kompozytora. Ideę utworu znakomicie oddał solista fagocista Adam Mróz.

Kolejnym utworem, jakiego wysłuchaliśmy były „Krzyki  na orkiestrę smyczkową” P. Mykietyna -  to w istocie niewielkie, lecz wyraziste, ekspresyjne dzieło bę­dą­ce­ traf­nym odzwier­cie­dle­niem sta­nów emo­cjo­nal­nych i psy­chicz­nych czło­wie­ka. Wykonanie tego utworu zaimponowało energią dyrygenta oraz orkiestry.

Ostatnim wykonywanym utworem był „Koncert skrzypcowy” A. Panufnika. W tej kompozycji swoje wirtuozostwo zaprezentował znakomity skrzypek Janusz Wawrowski.

Bardzo dobrze przygotowana orkiestra Sinfonietta Cracovia dała z siebie wszystko dla charyzmatycznego, niezwykle precyzyjnego, doskonałego interpretatora współczesnych kompozycji dyrygenta Bassem Akiki, dlatego też koncert ten porwał publiczność z miejsc oraz pozostawił niezatarte wrażenia. Tłumnie przybyła widownia owacjami na stojąco wyraziła swój zachwyt nad wykonaniem zaprezentowanych dzieł, co zostało nagrodzone przez artystów bisem trzeciej części "Koncertu skrzypcowego" Andrzeja Panufnika.

10. festiwal Muzyki Polskiej odbywa się w tym roku w dniach 4-20.07.14 i powyższy koncert był niewątpliwą jego „perełką”. Ogromne brawa dla Adama Mroza, Janusza Wawrowskiego, Sinfonietty Cracovia i dyrygenta Bassema Akiki.

Iwona Karpińska Wrocław


Bassem Akiki i Sinfonietta Cracovia


Adam Mróz


Janusz Wawrowski

fot. Anna Kaczmarz
 


kategoria: Aktualności
© CameralMusic 2011 by programista | design: studiobaklazan.pl